Lotd 115

                                            Hair:  [RA] -  Amber Hair - Ombres & Roots    
                      Bikini: :::BLOSSOM:: - Ibiza Mermaid Halterkini  EVENT            
               Shoes :::BLOSSOM:: - Ibiza  Mermaid Platform Sandals EVENT
Earrings :::BLOSSOM:: - Sea Star Earrings EVENT 
       Body: Maitreya- Mesh Body - Lara